Donkraft Undervisning

Lydbilledmetoden

Et hvert sprog har en kode, der koder tale til skrift og afkoder skrift til tale.

 Lydbilledlæsning, en syntetisk lydmetode, har vist sig at kunne lære elever at læse,selv om de har meget store læsevanskeligheder. Metoden kan også bruges til den første læseundervisning, hvor eleverne skal lære at afkode. Også til voksne med læsehandicap har metoden vist sig effektiv.

Metoden tager udgangspunkt i talesproget og underviser i, hvordan talesprog bliver omsat til skriftsprog (skrivning) og skriftsproget til talesprog (læsning).

De ord vi siger når vi taler, kan vi dele op i enkelte lyde (fonemer). Disse fonemer kan man så vise, hvordan ser ud, når vi taler dansk.

Ordet "mis" dannes af tre lyde,  "m"  "i"  "s" og ikke af bogstavnavnene 'æm' 'i' 'æs'. Derfor lærer vi i første omgang ikke eleverne, hvad bogstaverne hedder, men bruger i stedet betegnelsen 'Lydbillede'

Et lydbillede kan bestå af et eller flere bogstaver, (vis  hvis).

Samme lydbillede kan repræsentere flere lyde, ( en den de løbe).

Samme lyd kan vises med forskellige lydbilleder, (ål ost under). 

Hvis du vil læse mere, skal du klikke her.

Eller her.                                                        

 

 

 

/media/1011/f.jpg